Teisipäev, 16. aprill 2013

Soojendusülesanne


Pidime välja valima ühe veebitahvli*:
Valida oli rühmaga, mida hakkate kavandama:
 • uut moodi koolilaud,
 • e-koolikott,
 • õpetajate koolivorm,
 • IT-eelik.

Meie valisime Twiddla keskkonna ja teemaks "Uut moodi koolilaua".

*Whiteboard

Teadmusloome

 Ülesandeks oli teha selgeks teistele kursusekaaslastele, mis on teadmusloome, kasutades Internetti ja mõnda vabalt valitud veebivahendit teema presenteerimiseks.
Minu ja Ulrika ühine töö.
Smore - huvitav keskkond plakati tegemiseks.

Esmaspäev, 15. aprill 2013

Iseseisva töö kokkuvõte


Juttude edastamise tähtaeg jõudis enne kätte, kui mina oma kõikide plaanitud tegevustega lõpule sain. (Koolis tuleb tihtilugu midagi "veel tähtsamat" vahele.) Kuna aga jutud olid lastel juba Google dokumentidesse sisestatud, siis vaatasin need seal veel üle, parandasin mõned vead, vormistasin ise mõned tööd. Muutsin laste Google dokumendite õigused, et keegi ei saaks enam midagi muuta. Seejärel edastasin konkursile.
Valisin välja 26-st 16 tööd, mis ma edasi saatsin:
Kokkuvõttes võin öelda, et planeeritud tegevuse eesmärgid said täidetud. Kõik õpilased kirjutasid ühe vigurjutu, said hakkama rühmatööga, õppisid juurde trükkimisoskust.
Õpilased õppisid kasutama veebipõhist Sünonüümisõnastikku ja said aru selle vajalikkusest. Neile meeldis trükkida oma lugusid ja teiste lugusid lugeda.

3. tund - planeeritud tegevuse lõpetamine

3. tund toimus jällegi meie klassiruumis. Iga õpilane sai ette lugeda enda loo. Samal ajal tegid õpilased märkmeid, millised lood neile meeldisid. Iga õpilane pidi paberil märkima 3 esimest kohta. Korjasin kokku sedelid ja tegin ise kokkuvõtte.
Hääletamiseks kaalusin Triptico või TeamUpi kasutamise võimalust. Kuid leidsin, et neis ei saa ma hääletamiseks nii palju kandidaate sisestada. (Võib-olla oleks see õnnestunud Doodle keskkonnas.)
Laste poolt valitult parimateks osutusid:
1. Silveri lugu
2. Roberti lugu
3. Kauri lugu
4. võrdselt said veel hääli Johannes, Martiina, Maria ja Mia.
Vaatame, kas ka žüriile meie valitud meeldivad.

Tagasiside jaoks olin valinud AnswerGardeni. Kuna aega oli vähe ja kooli sülearvutid olid ka teise klassi käes, siis otsustasin ise sisestada laste öeldud arvamused.
Siin oli ka väike eksimus, olin jätnud või valinud võimaluse, kus päevas vaid 1 arvamuse võib sisestada. Õnneks leidsin muutmiskoha ja sain ikka jätkata.

Teisipäev, 9. aprill 2013

2. tund - planeeritud tegevuse jätkamine

See tund sai läbi viidud arvutiklassis. Tegelikult nö tuubeltund. Ühel päeval oli 13 poissi arvutitunnis. Teine kord 13 tüdrukut arvutitunnis.
Selle tunni eesmärgiks oli vigurjuttude trükkimine.
Alustuseks avasime ja vaatasime ainetunnis rühmatööna loodud ühe tähega sõnade keskkondi (vt eelmine postitus). 
Seejärel tutvustasin lastele digitaalset Sünonüümisõnastikku, miks ja mille pärast seda kasutada.
Lapsed olid nädalavahetusel ka kodus vigurjutu teemadele mõtteid mõlgutanud.
Ning alustasimegi juttude mõtlemise ja kirjutamisega (tegelikult trükkimisega).
Selleks olin eelnevalt loonud iga õpilase jaoks nimelise Google dokumendi ja need koondanud linkidena ühte tabelisse. Kaalusin ka varianti, et kõik kirjutavad oma jutukese ühte dokumenti. Siis aga mõtlesin, kuidas mõte võib rändama minna, kui silm piilub teise lapse trükkimist.
Õpilased olid usinalt ja süvenenult töö kallal. Ise käisin ringi ja andsin soovitusi nii jutu sisu kohta, kui ka trükkimisreeglite kohta. Oli päris palju lapsi, kes päris usinalt ka sünonüümisõnastikku kasutasid.
Tunni lõpul jõudsime osade lastega ka jutu vormistamisega tegeleda.
Mõnedel lastel jäi jutu lõpetamine kodutööks. Kodus leidsid nad kenasti töö asukoha üles ja jätkasid trükkimist. Salvestamisega muret ei olnud, sest Google dokument salvestub automaatselt.

Ühel õhtul laste töid üle vaadates sattusin samal ajal, kui 1 õpilane kodus veel oma juttu sisestas. Ma siis kirjutasin tema lehele tervituse ja kiitsin teda. Järgmisel päeval rääkis ta sellest elevil olles ka teistele. :)

Meie vigurjutud

Reede, 5. aprill 2013

1. tund - planeeritud tegevuse algus

Tutvustasin 2. klassi õpilastele õpilaskonkurssi "Sõnavigurid". Juhend asub siin.
Konkursile oodatakse õpilaste lühijutte ja luuletusi, mille teema on vaba, kuid mis tuleb kirjutada ühel viisil järgnevatest
A. kõik sõnad tekstis algavad sama algustähega 
B. tekstis ei ole ühtegi R-tähte 
C. tekstis on võimalikult palju õ, ä, ö ja ü tähti


Rääkisime erinevad teemad lahti.
Lugesin ette ühe näidisloo K-tähega algavatest sõnadest.

Jaotasin õpilased Triptico abil 5 rühma. Igas rühmas oli 4-5 õpilast.
Iga rühm sai ühe ühiskirjutamise keskkonna (TitanPad, Padlet), kuhu pidid kambakesi sisestama, kas P-, T-, K-tähega algavaid sõnu või Õ,Ä,Ö,Ü sisaldavaid sõnu.
Igale rühmale andsin kasutamiseks sülearvuti.
Meie klassiveebist leidsid õpilased üles Omaloomingu lehekülje.
Sealt siis nad ka vastava keskkonna valisid:

Mõtleme
K-tähega sõnu (TitanPad) 1. rühm
T-tähega sõnu (TitanPad) 2. rühm
P-tähega sõnu (TitanPad) 3. rühm
sõnu, milles on Õ, Ä, Ö, Ü (Padlet) 4. rühm ja 5. rühm

4. ja 5. rühm olid korraga samas keskkonnas, sest Padlet seda hästi võimaldab. TitanPadis  korraga kahest arvutist sisestamine on raskendatud, sest peaks trükkima korda mööda. Seetõttu oli igas TitanPadi keskkonnas vaid 1 rühm.
5 minuti pärast palusin õpilastel püsti tõusta ja liikuda kogu rühmaga järgmise arvuti taha. Nüüd pidid nad esmalt lugema eelmise rühma poolt sisestatud sõnad ja lisama uusi sõnu. Niiviisi jõudsime rühmi vahetada 4 korda. 5 minutilist aega mõõtsin Triptico taimeriga projektoriga seinale näidates.

Kartsin, et TitanPadi keskkond on lastele igavam (võrreldes lõbusama põhjaga Padletiga), aga õnneks paistis see neid üldse mitte häirivat.

Esimese tunni sain tehtud nii, nagu planeerisin.
Oleksin võinud ühe tähe (või ilma R-ta sõnade) keskkonna veel luua. Oleksin rühmi veel paremini vahetada saanud.

Kolmapäev, 3. aprill 2013

Iseseisva töö planeerimine

Kaalusin iseseisva töö puhul mitmeti. Mis teemal? Kellega? 2. klass või arvutitunnis 4. või 5. klass.
Jäin ikkagi oma 2. klassi juurde.
Kuna käimas on põnev õpilaskonkurss "Sõnavigurid", siis otsustasingi selle teema valida. Juhend asub siin.
Konkursile oodatakse õpilaste lühijutte ja luuletusi, mille teema on vaba, kuid mis tuleb kirjutada ühel viisil järgnevatest
A. kõik sõnad tekstis algavad sama algustähega 
B. tekstis ei ole ühtegi R-tähte 
C. tekstis on võimalikult palju õ, ä, ö ja ü tähti

Tegevuse eesmärk:
 • soodustada ja arendada loomingulist mõtlemist
 • arendada meeskonnatööd
 • harjutada kasutama ühiskirjutamise vahendeid
 • arendada trükkimisoskust
Tegevuse planeerimine:
 1. Konkursi tutvustamine
 2. Näidislugude  kuulamine
 3. Rühmatöö - ühiskirjutamisvahendites ühe tähega sõnade mõtlemine;
  õ,ä, ö, ü-tähte sisaldavate sõnade mõtlemine.
 4. Lugude mõtlemine ja trükkimine Google dokumenti.
 5. Kiiremad joonistavad joonistusprogrammis jutule illustratsiooni ja lisavad jutule.
 6. Lugude esitlemine.
 7. Vahvamate lugude valimine Triptico keskkonnas.
 8. Õpilaste tagasiside tegevusele.
 9. Parimate tööde edastamine konkursile.
Tegevuse olen planeerinud 3 õppetunnile erinevatel päevadel.
1. tund ainetunnis koos sülearvutitega.
2. tund arvutitunnis (arvutiklassis). Vajadusel kodutööna jätkamine.
3. tund ainetunnis projektorit kasutades.

Tööde edastamisega tegelen ise.
Tegevused koondan ka klassiveebi lehele.